GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Dyżur telefoniczny

30.03.2018
Dyżur telefoniczny

Uprzejmie informujemy, że w dniu:
31 marca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00
w sprawie  rejestracji zgonu można kontaktować się pod numerem telefonu 785-789-793.

Uchwała Rady Gminy Dębno

28.03.2018

Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

22.03.2018
Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że od 15 grudnia 2017 r. warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

19.03.2018
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno przeprowadzonych dnia 5 marca 2018 r. w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej" w ramach programu „Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.

Spotykanie „Dziedzictwo kulturowe regionu”

19.03.2018
Spotykanie „Dziedzictwo kulturowe regionu”

Wójt Gminy Dębno oraz Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne serdecznie zapraszają na spotkanie pn. „Dziedzictwo kulturowe regionu”, poświęcone ochronie lokalnych zabytków oraz kulturze i tradycji regionu. Spotkanie odbędzie się dn. 21 marca br. o godz. 17.30 w siedzibie Porębskiego Towarzystwo Społeczno Kulturalnego- tj. Poręba Spytkowska, ul. Bocheńska 170, które poprowadzi oraz prelekcję wygłosi Pani Martyna Imioło- konserwator dzieł sztuki.

Serdecznie zapraszamy.  

Informacja Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie

16.03.2018
Informacja Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w załączeniu przedstawia terminarz wiosennych przeglądów koni (opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni w celu wydania dokumentu identyfikacyjnego "paszportu").

Terminarz przeglądów wiosennych 2018

 

Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej

16.03.2018
Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej

Małopolska Izba Rolnicza przedstawia informacje na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby w okresie od 15.03.2018 – 15.05.2018 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wypełniania wniosku.

Miejscsa wypełniania wniosków przez MIR

Ogłoszenie o złożeniu oferty

14.03.2018
Ogłoszenie o złożeniu oferty

Do Urzędu Gminy Dębno, wpłynęła oferta Stowarzyszenia CARPEdiem z siedzibą w Woli Dębińskiej na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: V Dębiński Bieg po Flagę”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) publikuje się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Dębno, na stronie internetowej gminy www.gminadebno.pl – zakładka Gmina >> Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dębno.

Harmonogram zebrań wiejskich

6.03.2018
Harmonogram zebrań wiejskich

Pełny harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach znajduje się w linku zamieszczonym poniżej:

Harmonogram Zebrań Wiejskich – marzec, kwiecień 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

6.03.2018
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji.

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 40

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12