GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia » Konsultacje projektu dokumentu

Konsultacje projektu dokumentu

31.10.2017
Konsultacje projektu dokumentu

Wójt Gminy Dębno zaprasza do udziału w konultacjach projektu dokumentu: „Program Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”. Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania uwag lub opinii wyrażonych na obowiązującym formularzu konsultacyjnym, który należy składać w dniach 4 – 13 listopada 2017 r. (włącznie) poprzez:

1) przesłanie formularza drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, (decyduje data wpływu)

2) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: konsultacja@gminadebno.pl,

3) złożenie formularza w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębno.

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Formularz zgłaszania opinii i uwag


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12