GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia » Ogłoszenie

Ogłoszenie

12.04.2017
Ogłoszenie

Wójt Gminy Dębno zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026, które odbędą się  19 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębno, zgodnie z następującym harmonogramem:

–      12:00 – spotkanie informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami obszaru rewitalizacji;

–      13:00 – spotkanie z potencjalnymi partnerami projektów rewitalizacyjnych.

            Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane
z rewitalizacją a także wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Poczynione zostaną pierwsze próby określenia głównych założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12