GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia » Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

10.03.2017
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Dębno Uchwały Nr II/260/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026.

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował podobszary rewitalizacji wyznaczone uchwałą Nr XIV/245/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016  roku. Załączniki graficzne do tej uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębno: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?a=2762. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Z pełną treścią obwieszczenia można zapoznać się tutaj.


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12