Ostatnie wydarzenia

Sercowej akcji ciąg dalszy

13.05.2021
Sercowej akcji ciąg dalszy

Kolejna partia nakrętek w ramach pomocy Marcelkowi Kubali trafiła w ręce Marzeny Wołek – mieszkanki gminy Dębno, która od paru miesięcy odbierała po kilka worków nakrętek i skrupulatnie segregowała wykorzystując wolne popołudnia. To ona, jako jeden z żołnierzy armii Marcelka opróżniała nasze gminne serce pomagając chłopcu i jego rodzicom. Mój garaż jest załadowany kolejnymi workami, które trzeba posegregować. Ale kiedy tylko mam czas, sprawdzam które nadają się do sprzedaży. Cieszę się, że mogę pomócmówi Marzena Wołek.


Wręczenie czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla powiatu brzeskiego

7.05.2021
Wręczenie czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla powiatu brzeskiego

Koniec tygodnia okazał się owocny dla samorządowców z powiatu brzeskiego. W piątek 7 maja 2021 r. odbyło się wręczenie czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla powiatu brzeskiego. Wśród gości znaleźli się: Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, posłowie na sejm RP: Józefa Szczurek-Żelazko, Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski oraz Stanisław Bukowiec, Anna Mikosz – radna Sejmiku Małopolskiego, Łukasz Przybyło - Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury, samorządowcy z terenu powiatu brzeskiego, radni gminy Dębno oraz Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, który jednocześnie pełnił funkcję gospodarza uroczystości.

Gmina Dębno w najnowszym numerze Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego ,,ROM-DOM” Regiony-Obiekty-Modernizacje

6.05.2021
Gmina Dębno w najnowszym numerze Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego  ,,ROM-DOM” Regiony-Obiekty-Modernizacje

Czasopismo "ROM-DOM" Regiony-Obiekty-Modernizacje to prestiżowe  czasopismo wydawane  nieprzerwanie od 1998 roku. Na swoich łamach prezentuje najnowsze osiągnięcia budowlane inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm wykonawczych i architektonicznych. Najnowsze wydanie Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego Rom-Dom, poświęcone zostało Finalistom XXV edycji Konkursu "Modernizacji Roku & Budowy XXI w", a tym samym Gminie Dębno i jej największej inwestycji.

Na Halę Widowiskowo-Sportową w Dębnie można głosować jeszcze do 10 maja. Jako jeden z najnowocześniejszych obiektów w całym regionie zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym ma szansę na nagrodę główną.

Ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."- weź udział w głosowaniu

6.05.2021
Ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."- weź udział w głosowaniu

Do 31 marca 2021 r. można było wysyłać zgłoszenia do konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." Konkurs ma na celu promocję najciekawszych modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji, a także wspieranie działań dla ratowania budowli dziedzictwa narodowego. W konkursie mogą brać udział także nowo wybudowane obiekty. Główne kategorie konkursu to „Nowe Obiekty” i „Modernizowane Obiekty”.

Życzenia z okazji Dnia św. Floriana - patrona Strażaków

4.05.2021
Życzenia z okazji Dnia św. Floriana - patrona Strażaków

Druhowie i Druhny, drodzy Strażacy

Z okazji Dnia Waszego patrona - św. Floriana pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania wpisane w codzienną służbę. Życzymy Wam niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

Święto Konstytucji 3 Maja – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny

4.05.2021
Święto Konstytucji 3 Maja – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny

W poniedziałek 3 maja, w dniu 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji, w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Dębnie odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą sprawował ks. dr Jerzy Krzanowski - proboszcz parafii. Podniosłość uroczystości podkreślił poczet sztandarowy zorganizowany przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Dębno. Po zakończeniu mszy św. oficjalna delegacja gminna z udziałem Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego, dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury Łukasza Przybyło oraz ks. dr Jerzego Krzanowskiego złożyła wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Przekazanie alkomatu do Wydziału Ruchu Drogowego w Brzesku

30.04.2021
Przekazanie alkomatu do Wydziału Ruchu Drogowego w Brzesku

Z danych policji zebranych w 2019 roku wynika, że w okresie od stycznia do grudnia doszło do ok. 30 tysięcy wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. Z roku na rok rośnie liczba śmiałków, którzy po spożyciu alkoholu wsiadają na kierownicę nie zważając na konsekwencje swoich decyzji. Etanol to substancja psychoaktywna, oznacza to, ze wpływa na działanie centralnego układu nerwowego i funkcje mózgu. Im więcej alkoholu wypijesz, tym bardziej zakłócone jest funkcjonowanie twojego układu nerwowego -  w tym ośrodków mózgowych kluczowych dla prawidłowego kierowania pojazdem i odpowiadających za koordynację wzrokowo-ruchową.

Podsumowanie XXX sesji Rady Gminy Dębno

29.04.2021
Podsumowanie XXX sesji Rady Gminy Dębno

29 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się XXX posiedzenie Rady Gminy Dębno obecnej kadencji. Podczas obrad Sesji podjęto uchwały w sprawach: wystąpienia z Klastra Energii Odnawialnej, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, a także zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W trakcie obrad wprowadzono również zmiany w budżecie Gminy na 2021 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno na lata 2021-2035.

Kolejne komputery trafiły do szkół w ramach projektu Szkoła+ Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

15.04.2021
Kolejne komputery trafiły do szkół w ramach projektu Szkoła+ Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych Grant I, w czwartek 15 kwietnia 2021 r. przekazano kolejne komputery na potrzeby szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Dębno. Elektronikę otrzymały Publiczne Szkoły Podstawowe z Woli Dębińskiej, Łysej Góry, Sufczyna, Porąbki Uszewskiej oraz Maszkienic. Uroczystego przekazania nowo zakupionego sprzętu dokonał wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13.04.2021
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zgodnie z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 roku obchodzony jest 13 kwietnia czyli w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Władze rosyjskie przyznały się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu, 13 kwietnia 1990 roku.

Drukuj drukuj

Odbiór odpadów komunalnych

Strona główna » Odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębno Nr   III/170/2020 z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr V/175/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wszelkie zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na tych drukach.
Nowy wzór deklaracji zamieszczamy poniżej.

Nowe przepisy wprowadziły nowe terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel zobowiązany jest do złożenia deklaracji w  terminie 14 dni. Zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła także możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Przypominamy, że na terenie Gminy Dębno stawka za odpady segregowane wynosi 12,50 zł miesięcznie od mieszkańca, zaś w przypadku nieruchomości, gdzie odpady nie są zbierane
w sposób selektywny kwota to 25 zł miesięcznie od osoby.  Opłatę należy wpłacać na Państwa indywidualny rachunek bankowy bez wezwania, co oznacza, że urząd nie wystawia decyzji, nie doręcza książeczek opłat ani faktury określającej wysokość zobowiązania.

  

 

 

 

Odbiorem odpadów zmieszanych i posegregowanych zajmuje się firma FBSerwis Karptia sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
FBSerwis Karptia sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

tel.: 14 621 45 85, 14 627 59 73
http://www.fbserwis.pl/

Linki do stron na temat systemu gospodarowania odpadami:
- https://naszesmieci.mos.gov.pl/  
- http://www.mos.gov.pl/

 

 

  • Deklaracja do pobrania w formacie PDF
  • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajduje się tutaj.
  • Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty znajduje się tutaj
  • Uchwała w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno znajduje się tutaj.
  • Uchwała w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się tutaj.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12