GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Wydarzenia

Maseczki ochronne dla mieszkańców

30.04.2020
Maseczki ochronne dla mieszkańców

Informujemy, iż od poniedziałku 4 maja br. wszyscy mieszkańcy powyżej  60 roku życia otrzymają maseczkę zakupioną przez Wójta Gminy Dębno. W akcję dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy zaangażowali się pracownicy urzędu oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

30.04.2020
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach ojczystych, do których należą między innymi flaga i barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Flagi jest dla Polaków okazją do okazania przywiązania i szacunku dla barw narodowych. Pozwalają nam one identyfikować się z naszymi rodakami w kraju oraz za granicą, a także przypominają o szczególnie ważnych wydarzeniach w historii Polski.

  

Konkurs „PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE”

29.04.2020
Konkurs „PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE”

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dębno do udziału w konkursie „PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE”, organizowanym przez Dębińskie Centrum Kultury.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Dębno – Wiesław Kozłowski.

 

  

Podsumowanie XVIII Sesji Rady Gminy Dębno

28.04.2020
Podsumowanie XVIII Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 28 kwietnia 2020 r. odbyło się XVIII posiedzenie Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023, w trybie zdalnym.

W trakcie sesji podjęto siedem uchwał m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębno na rok 2020, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych na terenie gminy Dębno.

  

Sesja zdalna Rady Gminy Dębno

27.04.2020
Sesja zdalna Rady Gminy Dębno

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i poz. 568.) dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi podstawę do zwołania sesji właśnie poprzez tryb zdalny.

Oficjalne przekazanie komputerów dla szkół

23.04.2020
Oficjalne przekazanie komputerów dla szkół

W dniu 21 kwietnia br. Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oficjalnie przekazał zakupiony w ramach projektu Polska Cyfrowa sprzęt komputerowy do pięciu placówek oświatowych. Komputery trafiły do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. prof. Franciszka Bujaka w Maszkienicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej.

Kolejne drogi w trakcie modernizacji

22.04.2020
Kolejne drogi w trakcie modernizacji

Pomimo utrudnień i obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, prace inwestycyjne przewidziane na bieżący rok realizowane są zgodnie z planem.

Dobiegają końca prace przy modernizacji blisko 3,7 km drogi Sufczyn - Perła - Biadoliny Szlacheckie. Zakres inwestycji obejmuje położenie nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy oraz budowę chodnika o długości prawie 720 m wraz  z kanalizacją deszczową.

  

Kolejne środki dla Gminy Dębno

17.04.2020
Kolejne środki dla Gminy Dębno

W ramach konkursu, Ochrona zabytków Małopolski 2020, Gmina Dębno otrzymała 40 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dotacja będzie przeznaczona na remont konserwatorski zabytkowej kaplicy Jastrzębskich na cmentarzu parafialnym w Dębnie. Zaprojektowana w stylu neogotyckim kaplica powstała w 1906 roku z fundacji Marii  Dębińskiej z rodziny Jastrzębskich.

Nowe komputery dla szkół od Ministra Cyfryzacji

16.04.2020
Nowe komputery dla szkół od Ministra Cyfryzacji

35 komputerów trafi do uczniów i nauczycieli pięciu szkół w gminie Dębno. Jest to efekt wniosku, jaki gmina złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach rządowej walki ze skutkami panującej obecnie pandemii. Nowoczesne komputery za kwotę blisko 70 tysięcy złotych trafią do szkół w Maszkienicach, Sufczynie, Woli Dębińskiej, Jaworsku i Porąbce Uszewskiej. Mamy nadzieje, że zakupione komputery ułatwią zdalne nauczanie i kontakt uczniów z nauczycielami w trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii – mówi Wiesław Kozłowski, wójt gminy Dębno.

Dezynfekcja przystanków

14.04.2020
Dezynfekcja przystanków

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dębińskiej, w związku z sytuacją epidemiczną, rozpoczęli dezynfekcję wiat przystankowych znajdujących się na terenie całej gminy.

Dezynfekcja jest przeprowadzana na podstawie wytycznych jakie wydał Główny Inspektor Sanitarny.

Dziękujemy Prezesowi OSP Wola Dębińska za pomoc w prowadzonej akcji.

[ poprzednia| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | następna ] stron: 265

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12