GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Wydarzenia

Modernizacja boiska sportowego w Łysej Górze

17.12.2020
Modernizacja boiska sportowego w Łysej Górze

Zakończyła się modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze.

Inwestycja obejmowała wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Zamontowano również nowe bramki do piłki nożnej, zestaw do badmintona, piłki siatkowej oraz piłkochwyty. Obiekt zyskał krzesełka dla kibiców i urządzenia do tzw. siłowni zewnętrznej tj. orbitrek i prasa ręczna.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 136 tys. złotych przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Małopolskiego kwota blisko 67 tys. złotych w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa-MIRS”.

 

Kolejny Klub Senior + już gotowy

16.12.2020
Kolejny Klub Senior + już gotowy

Dobiegły końca prace remontowe w budynku tzw. „Organistówki”, w którym powstał kolejny w gminie Klub Senior +.

Przebudowane pomieszczenia zyskały nowoczesne, funkcjonalne wyposażenie i są w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Budynek zmienił się nie do poznania. Wykonano m.in.: nowy dach, elewację, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wewnątrz budynku Seniorzy otrzymali do swojej dyspozycji pomieszczenie służące jako sala spotkań, kuchnię, łazienkę wyposażoną w dwie toalety dla kobiet i mężczyzn oraz szatnię. Wszystkie pomieszczenia zostały nowocześnie umeblowane i oprzyrządowane.

 

Mamy Mistrzynię Polski

15.12.2020
Mamy Mistrzynię Polski

W miniony weekend podczas Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu, mieszkanka Gminy Dębno Amelia Marek zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w stylu zmiennym na 100 m oraz aż trzy tytuły Vicemistrzyni Polski na 50m i 100 m w stylu motylkowym oraz na 50 m w stylu dowolnym.

Podsumowanie XXVI Sesji Rady Gminy Dębno

14.12.2020
Podsumowanie XXVI Sesji Rady Gminy Dębno

Dzisiaj, 14 grudnia br. w trybie zdalnym odbyło się XXVI posiedzenie Rady Gminy Dębno obecnej kadencji. Podczas obrad podjęto uchwały dotyczące m.in. zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Dębno oraz wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dębno nieruchomości.

Gmina Dębno z kolejną dotacją

14.12.2020
Gmina Dębno z kolejną dotacją

Ponad 3,4 mln złotych dotacji dostała Gmina Dębno w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki tym środkom finansowym zostaną zrealizowane inwestycje drogowe i kanalizacyjne w naszej gminie. Remontom zostaną poddane następujące odcinki dróg: Łysa Góra–dz.ew.482, Sufczyn-Rajsko do Zagórza oraz Niedźwiedza-Nowa Wieś.
Znaczna część dotacji zostanie przeznaczona na budowę dalszego etapu kanalizacji sanitarnej tym razem dla Dębna, Jastwi i Porąbki Uszewskiej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej. 

Trzy obiekty użyteczności publicznej zostaną poddane termomodernizacji

4.12.2020
Trzy obiekty użyteczności publicznej zostaną poddane termomodernizacji

Gmina Dębno znalazła się na liście projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dębno.  

Kwota pozyskanej dotacji na tą inwestycje dla Gminy Dębno to  940 844,54 złotych.

Ruszyły prace modernizacyjne drogi w Woli Dębińskiej

2.12.2020
Ruszyły prace modernizacyjne drogi w Woli Dębińskiej

W dniu wczorajszym rozpoczęły się prace przy modernizacji drogi  w miejscowości Wola Dębińska od tzw. drogi Bieleckiej koło stadionu LKS ORZEŁ w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej.

Zadanie wykonywane jest w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Aktualnie trwają prace przy frezowaniu starej nawierzchni drogi oraz przy budowie brakującej części chodnika.

Dobiegły końca remonty kolejnych dróg

27.11.2020
Dobiegły końca remonty kolejnych dróg

Drogi na terenie gminy Dębno są sukcesywnie modernizowane. Niedawno zakończono prace przy remoncie trzech z nich. Wykonane prace dotyczyły poprawy nawierzchni na drogach: w Niedźwiedzy, Maszkienicach i Dębnie.

Podsumowanie XXV Sesji Rady Gminy Dębno

27.11.2020
Podsumowanie XXV Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 27 listopada 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się już XXV posiedzenie Rady Gminy Dębno obecnej kadencji. Podczas obrad podjęto m.in. uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno, uchwałę odnośnie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Ponadto Rada Gminy Dębno przegłosowała przyjęcie „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

Hala widowiskowo-sportowa zachęca do aktywności

20.11.2020
Hala widowiskowo-sportowa zachęca do aktywności

Zakończyła się rozpoczęta jesienią 2018 roku budowa pierwszej pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. Budowa obiektu trwała zaledwie dwa lata.

Hala widowiskowo-sportowa to najnowocześniejszy i największy tego typu obiekt w naszym powiecie.

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 267

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12