EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne

Dzień Niepodległości w przedszkolu w Łoniowej

14.11.2016
Dzień Niepodległości w przedszkolu w Łoniowej

10 listopada 2016 roku w Przedszkolu w Łoniowej  odbyła się uroczystość z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedenasty listopada – to rocznica poważna, podniosła i wielka, ale możliwa do uczczenia również w przedszkolu. Podczas akademii dzieci 5- i 6-letnie zaprezentowały montaż słowno-muzyczny pt. ,,Droga do niepodległości”. Przedszkolaki piosenką, wierszem i tańcem (m.in. polonezem, polką, kujawiakiem) „oprowadziły” widzów przez historię naszego kraju, jego bogatą tradycję, oddały również szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo.

Ogólnopolski konkurs "Barwy jesieni"

2.11.2016
Ogólnopolski konkurs "Barwy jesieni"

Październik to miesiąc, w którym zachodzą dynamiczne zmiany w otaczającej nas przyrodzie. To szczególne piękno jesiennych barw i krajobrazów mieli zaobserwować i utrwalić  w swoich pracach uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Barwy jesieni”, zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne w Łoniowej.

Spotkania w Przedszkolu w Porąbce Uszewskiej

2.11.2016
Spotkania w Przedszkolu w Porąbce Uszewskiej

W ostatnich tygodniach w Publicznym Przedszkolu w Porąbce Uszewskiej odbyły się liczne uroczystości dla dzieci i rodziców.

Odblaskowa Szkoła 2016

2.11.2016
Odblaskowa Szkoła 2016

26 października w Zespole Szkół w Łysej górze odbył się, szkolny turniej wiedzy "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym". W tym roku patronat nad całą uroczystością objął Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, który przekazał uczestnikom konkursu nagrody książkowe i odblaski.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

21.10.2016
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października wypadł “Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”. Już w tygodniach poprzedzających tę okoliczność, dzieci w Zespole Szkół w Łysej Górze przypominały sobie fundamentalne czynności ratujące życie (czyli 30 uciśnięć i 2 wdechy), na fantomach przekazanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Kosmiczna wiedza mieszkańca Sufczyna

18.10.2016
Kosmiczna wiedza mieszkańca Sufczyna

Szóstego października, podczas VII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej, zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kosmicznej  „Słońce - najbliższa gwiazda”. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Mateusz Sacha z Sufczyna.

Dzień Patrona Szkoły w Łoniowej

17.10.2016
Dzień Patrona Szkoły w Łoniowej

W czwartek 13 października Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej obchodziła uroczystość Dnia swojego Patrona – Jana Pawła II. 16 października 2016 roku mija dziesiąta rocznica, kiedy  placówka przyjęła to zaszczytne a zarazem zobowiązujące imię. Jan Paweł II był człowiekiem wielkim w swej wierze, mądrości  i miłości, ale także skromności, życzliwości i dobroci. Dlatego w każdej dziedzinie życia stanowi przykład do naśladowania.

Nauka poprzez zabawę w Woli Dębińskiej

11.10.2016
Nauka poprzez zabawę w Woli Dębińskiej

Na terenie Gminy Dębno realizowany jest projekt „Aktywni Obywatele w Powiecie Brzeskim”, który ma na celu wzmocnienie dialogu publicznego i obywatelskiego oraz poprawę partycypacji społecznej na terenie powiatu. Jest on przeznaczony dla mieszkańców, a w szczególności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkoła w Dębnie z certyfikatem Małopolskiej Policji

7.10.2016
Szkoła w Dębnie z certyfikatem Małopolskiej Policji

W czwartek 29 września w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się wręczenie certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Wśród placówek oświatowych z całej małopolski, które zostały wyróżnione przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie.

Święto patrona w Sufczynie

28.09.2016
Święto patrona w Sufczynie

25 września w Kościele Parafialnym w Sufczynie odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia nadania imienia ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza miejscowemu Zespołowi Szkół.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą, a po niej młodzież zaprezentowała montaż słowno‑muzyczny poświęcony patronowi, któremu towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej z Domasławic z filią w Porąbce Uszewskiej.

[ poprzednia| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | następna ] stron: 16

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12