EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne

Spotkanie z dyrektorem artystycznym teatru w Tarnowie i zaproszenie na Dzień Rodziny w Porąbce Uszewskiej

16.06.2017
Spotkanie z dyrektorem artystycznym teatru w Tarnowie i zaproszenie na Dzień Rodziny w Porąbce Uszewskiej

Projekt artystyczno-edukacyjny realizowany od lutego przez Stowarzyszenie Sztuka na Scenie ma już za sobą dwa bardzo ważne wydarzenia. Po części edukacyjnej dla najmłodszych uczestników oraz warsztatach głosowych i aktorskich dla wszystkich, przyszedł czas na spotkanie z Panem Marcinem Hycnarem – aktorem, reżyserem, obecnie dyrektorem artystycznym Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Łysej Górze

12.06.2017
Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Łysej Górze

Z okazji Dnia Dziecka już po raz drugi Rodzice dzieci z przedszkola i nauczyciele przygotowali wspaniałą sztukę teatralną pt.: „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Zaproszona pani Ewa Sacha, absolwentka Szkoły Baletowej w Bytomiu, która wcieliła się w rolę małej śnieżki tańcząc fragmenty tańca klasycznego, zaskoczyła wszystkich widzów swoją obecnością.

Pierwszy projekt Erasmus + w Jaworsku zakończony i pozytywnie oceniony

12.06.2017
Pierwszy projekt Erasmus + w Jaworsku zakończony i pozytywnie oceniony

Projekt „Erasmus +”, realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku, został wysoko oceniony przez Agencję Narodową, która przyznała 93 punkty na 100 możliwych w ocenie jakościowej raportu podsumowującego. Głównymi celami projektu były: nadanie szkole europejskiego wymiaru, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, poznanie innych systemów edukacyjnych i przeniesienie innowacyjnych pomysłów na teren placówki.

II Mała Olimpiada Sportowa w Łoniowej

6.06.2017
II Mała Olimpiada Sportowa w Łoniowej

30 maja 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej odbyła się II Mała Olimpiada Sportowa dla Szkół Podstawowych Gminy Dębno klasy I – III. Na drużynowe rozgrywki sportowe przybyli uczniowie z Łysej Góry, Sufczyna, Porąbki Uszewskiej, Niedźwiedzy i Łoniowej.

Święto patrona w Woli Dębińskiej

5.06.2017
Święto patrona w Woli Dębińskiej

30 maja 2017 r., w 36. rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. Rozpoczęła ją msza św., odprawiona w kościele św. Małgorzaty w Dębnie przez  ks. Grzegorza Srokę. Kolejną częścią świątecznego dnia była akademia, w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: Starosta  Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Sołtys Woli Dębińskiej Grzegorz Przybyło, przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Bujak oraz emerytowani pracownicy szkoły.

Gminny konkurs ortograficzny rozstrzygnięty

2.06.2017
Gminny konkurs ortograficzny rozstrzygnięty

Już po raz osiemnasty w Zespole Szkół w Sufczynie gimnazjaliści walczyli o tytuł Mistrza Ortografii. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z Sufczyna, Łysej Góry i Woli Dębińskiej. Honorowy patronat objęli – Starosta Brzeski Andrzej Potępa i Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Magia liczb

2.06.2017
Magia liczb

Jak co roku uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej przybyli do Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej, aby uczestniczyć po raz szósty w Gminnym Konkursie Matematyczno-Logicznym "Magia Liczb". Wzięło w nim udział 14 młodych matematyków. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami, w których należało wykazać się spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia.

Programy profilaktyczne w Gminie Dębno

30.05.2017
Programy profilaktyczne w Gminie Dębno

W dniach 8-12 maja 2017 r. Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii  zrealizowało warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, rekomendowane przez Państwową Agencję przeprowadzone przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Programy, dotyczące niebezpieczeństw związanych z różnego rodzaju używkami, odbyły się w placówkach szkolnych w Woli Dębińskiej, Porąbce Uszewskiej, Sufczynie, Łysej Górze i Dębnie. W pozostałych szkołach warsztaty odbędą się we wrześniu bieżącego roku.

XII Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe” pod hasłem „Józef Piłsudski w oczach dzieci”

26.05.2017
XII Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe” pod hasłem „Józef Piłsudski w oczach dzieci”

W związku ze 150 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego sejm ustanowił rok 2017 rokiem marszałka - jak zaznaczono w uchwale - „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”. Dlatego 23 maja 2017r. w Publicznej  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich odbył się XII Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe” poświęcony temu wielkiemu wodzowi.

Projekt PO WER SE w Zespole Szkół w Łysej Górze zakończony i pozytywnie oceniony

23.05.2017
Projekt PO WER SE w Zespole Szkół w Łysej Górze zakończony i pozytywnie oceniony

Agencja Narodowa dokonała oceny jakościowej raportu końcowego, podsumowującego projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu PO WER SE, realizowany w Zespole Szkół w Łysej Górze. Projekt został wysoko oceniony przez Agencję, która przyznała szkole ocenę bardzo dobrą.

[ poprzednia| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | następna ] stron: 20

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12