EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne

Święto patrona w Woli Dębińskiej

5.06.2017
Święto patrona w Woli Dębińskiej

30 maja 2017 r., w 36. rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. Rozpoczęła ją msza św., odprawiona w kościele św. Małgorzaty w Dębnie przez  ks. Grzegorza Srokę. Kolejną częścią świątecznego dnia była akademia, w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście: Starosta  Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Sołtys Woli Dębińskiej Grzegorz Przybyło, przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Bujak oraz emerytowani pracownicy szkoły.

Gminny konkurs ortograficzny rozstrzygnięty

2.06.2017
Gminny konkurs ortograficzny rozstrzygnięty

Już po raz osiemnasty w Zespole Szkół w Sufczynie gimnazjaliści walczyli o tytuł Mistrza Ortografii. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z Sufczyna, Łysej Góry i Woli Dębińskiej. Honorowy patronat objęli – Starosta Brzeski Andrzej Potępa i Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Magia liczb

2.06.2017
Magia liczb

Jak co roku uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej przybyli do Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej, aby uczestniczyć po raz szósty w Gminnym Konkursie Matematyczno-Logicznym "Magia Liczb". Wzięło w nim udział 14 młodych matematyków. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami, w których należało wykazać się spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia.

Programy profilaktyczne w Gminie Dębno

30.05.2017
Programy profilaktyczne w Gminie Dębno

W dniach 8-12 maja 2017 r. Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii  zrealizowało warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, rekomendowane przez Państwową Agencję przeprowadzone przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Programy, dotyczące niebezpieczeństw związanych z różnego rodzaju używkami, odbyły się w placówkach szkolnych w Woli Dębińskiej, Porąbce Uszewskiej, Sufczynie, Łysej Górze i Dębnie. W pozostałych szkołach warsztaty odbędą się we wrześniu bieżącego roku.

XII Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe” pod hasłem „Józef Piłsudski w oczach dzieci”

26.05.2017
XII Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe” pod hasłem „Józef Piłsudski w oczach dzieci”

W związku ze 150 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego sejm ustanowił rok 2017 rokiem marszałka - jak zaznaczono w uchwale - „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”. Dlatego 23 maja 2017r. w Publicznej  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich odbył się XII Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe” poświęcony temu wielkiemu wodzowi.

Projekt PO WER SE w Zespole Szkół w Łysej Górze zakończony i pozytywnie oceniony

23.05.2017
Projekt PO WER SE w Zespole Szkół w Łysej Górze zakończony i pozytywnie oceniony

Agencja Narodowa dokonała oceny jakościowej raportu końcowego, podsumowującego projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu PO WER SE, realizowany w Zespole Szkół w Łysej Górze. Projekt został wysoko oceniony przez Agencję, która przyznała szkole ocenę bardzo dobrą.

Akademia majowa w Sufczynie

5.05.2017
Akademia majowa w Sufczynie

Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Składany hołd twórcom Konstytucji 3 Maja zgromadził społeczność naszej szkoły, która spotkała się dnia 4 maja, aby podczas uroczystej akademii wrócić do testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który stał się fundamentem rozwoju społeczeństwa polskiego, zbudowanym wokół praw i swobód obywatelskich, wolności wyznania czy tolerancji.

Święta majowe w Biadolinach Szlacheckich

5.05.2017
Święta majowe w Biadolinach Szlacheckich

30 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich, przygotowani przez mgr Krystiana Sadłonia i Roberta Sowę, zaprezentowali młodszym kolegom akademię przypominającą rocznice majowe. Przypomniano historię Polski od czasów Sejmu Wielkiego, poprzez okres powstań narodowych, po czas wysiłku polskiego żołnierza na polach bitewnych II wojny światowej. Dekoracje przygotowane przez mgr Barbarę Jeleń oraz odświętne stroje uczniów i nauczycieli, wraz z nastrojem patriotyzmu rozchodzącym się po szkole przyczyniły się do wzruszenia części widzów.

Gminny etap Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego

5.05.2017
Gminny etap Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego

Już kolejny raz Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębnie gościła uczniów klas I – III z ośmiu szkół podstawowych z Gminy Dębno. 26 kwietnia 2017 roku odbył się gminny etap Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego, organizowanego przez szkołę wspólnie z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie i przy wsparciu Dębińskiego Centrum Kultury.

Witaj majowa jutrzenko!

3.05.2017
Witaj majowa jutrzenko!

Przed długim majowym weekendem w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej uczczono  226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczystą akademią.

[ poprzednia| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna ] stron: 19

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12