EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne

Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

20.02.2020
Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

19 lutego 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się  Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim „Math Challenges”. To już druga edycja tego konkursu. W grudniu 2019 r.  uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych gminy Dębno przystąpili do etapu szkolnego, a dzisiaj najlepsi spotkali się na etapie gminnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze. W konkursie wzięło udział 14 najlepszych uczniów z Gminy Dębno. Uczniowie musieli rozwiązać  zadania matematyczne otwarte i zamknięte, których treść była w języku angielskim.

Archipelag Skarbów w PSP w Sufczynie

16.01.2020
Archipelag Skarbów w PSP w Sufczynie

Chcąc chronić dzieci przed różnego rodzaju zagrożeniami musimy z nimi rozmawiać i uświadamiać, że każde zachowanie niesie za sobą pozytywne lub negatywne skutki. W związku z tym, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. została zorganizowana III edycja programu Archipelag Skarbów.

Etiuda bożonarodzeniowa

7.01.2020
Etiuda bożonarodzeniowa

Tuż przed Bożym Narodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie została wystawiona „Etiuda bożonarodzeniowa” przygotowana przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w ramach innowacji „Teatr mój tworzę ogromny”.

Kolejny weekend cudów...

13.12.2019
Kolejny weekend cudów...

„Kolejny weekend cudów...”, pod takim hasłem przebiegła ogólnopolska akcja charytatywna Szlachetnej Paczki. W całej Polsce wolontariusze i darczyńcy zbierali przygotowane paczki i przekazali je wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy.

 

Dzieci zdrowe – dzieciom chorym

13.12.2019
Dzieci zdrowe – dzieciom chorym

Nauczyciele i uczniowie – pacjenci Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie zaprosili zainteresowane szkoły do włączenia się w prowadzony przez nich projekt na rzecz dzieci przebywających w szpitalu pod hasłem – DZIECI ZDROWE – DZIECIOM CHORYM.

 

O ważnych sprawach należy rozmawiać!

9.12.2019
O ważnych sprawach należy rozmawiać!

W Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi 29 listopada br. odbyło się szkolenie z tematu koordynacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty w oświacie.

W szkoleniu uczestniczyli przede wszystkim dyrektorzy szkół z terenu Gminy Dębno, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z członkami grup roboczych.

"Bo poLubię Matematykę"

6.12.2019
"Bo poLubię Matematykę"

W Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej w październiku i listopadzie realizowany był projekt „Bo poLubię Matematykę”, który otrzymał dofinansowanie Fundacji mBanku.
W wieczornych warsztatach matematycznych uczestniczyli uczniowie klas IV, V i VI wraz z rodzicami, a była nawet babcia jednej z uczennic.

 

Narodowe Czytanie w Sufczynie

4.12.2019
Narodowe Czytanie w Sufczynie

Już kolejny raz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczynie i zaproszeni goście spotkali się, aby wspólnie wziąć udział w akcji Narodowe Czytanie.

ODPADaMY w Dębnie

3.12.2019
ODPADaMY w Dębnie

Uczniowie starszych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie wzięli udział w ostatnich już warsztatach pt. „ODPADaMY”, podczas których dokonali wyborów konsumenckich przyjaznych dla środowiska, opracowali porady „zero waste” i posegregowali prawdziwe odpady.

Powiatowy Konkursu Plastyczny „Karykatury Znanych Sportowców” o Puchar Wójta Gminy Dębno

27.11.2019
Powiatowy Konkursu Plastyczny „Karykatury Znanych Sportowców” o Puchar Wójta Gminy Dębno

Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS”, Urząd Gminy Dębno i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej zorganizowali Powiatowy Konkursu Plastyczny „Karykatury Znanych Sportowców”. Konkurs został zorganizowany o Puchar Wójta Gminy Dębno- Wiesława Kozłowskiego,pod Patronatem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej - Agaty Jankowskiej.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 22

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12