EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » Szkoły podstawowe » Wydarzenia szkolne » X gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w PSP w Łoniowej

X gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w PSP w Łoniowej

11.03.2020
X gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  w PSP w Łoniowej

Już po raz kolejny w Gminie Dębno  odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. Kolejną edycję Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zorganizowano w celu popularyzacji znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje gminne tegorocznego turnieju odbyły się 10 marca 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej.

Tradycyjnie już  33 uczestników turnieju musiało wykazać się wiedzą pożarniczą, rozwiązując test składający się z zamkniętych zadań. Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:

grupa I- uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI,

grupa II – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz

grupa III- uczniowie szkół średnich reprezentujących OSP z terenu Gminy Dębno.

Rywalizacja była zacięta, a młodzież wykazała się dużą wiedzą.

W roli obserwatorów uczestniczyli opiekunowie z poszczególnych szkół i jednostek oraz rodzice uczestników.

Po teście odbyło się podsumowanie  projektu„Jestem mały, wiem więcej”, który realizowany jest w PSP w Łoniowej już po raz czwarty. 19 uczniów klas I-III przedstawiło najpierw scenki, w których wykazali się praktycznymi umiejętnościami z zakresu: pierwszej pomocy, informowania służb specjalnych o zdarzeniach, znajomością numerów alarmowych, oraz właściwymi postawami w sytuacjach zagrożenia, a następnie odpowiadało na pytania związane z bezpieczeństwem zadawane przez Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Krakowie dh Kazimierza Sadego. Wszyscy zdali egzamin pomyślnie, za co zostali nagrodzeni certyfikatami wydanymi przez ZW OSP RP w Krakowie oraz maskotkami strażakami.

Na zakończenie turnieju zostały wręczone nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, których fundatorem nagród był Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Poniżej przedstawiamy osiągnięcia w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe- klasy I-VI

I miejsce Kacper Grzyb     – PSP Porąbka Uszewska

II miejsce Kacper Łośko    – PSP Łoniowa

III miejsce Milena Michałek – ZSP Dębno

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII

I miejsce Paweł Jewuła – PSP Jaworsko

II miejsce Konrad  Gawor – OPSP Wola Dębińska

III miejsce Kornel Ostręga – PSP w Łoniowej

III grupa wiekowa – szkoły średnie

I miejsce Julia Miśkowicz- OSP Maszkienice

II miejsce Wiktoria Kutek- OSP - Doły

III miejsce Wiktoria Powroźnik- OSP Dębno

Wszyscy wyżej wymienieni reprezentują Gminę Dębno w poszczególnych kategoriach w eliminacjach powiatowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów! 


Wróć do wydarzeń szkolnych

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12