EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » Szkoły podstawowe » Wydarzenia szkolne » Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

20.02.2020
Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

19 lutego 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się  Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim „Math Challenges”. To już druga edycja tego konkursu. W grudniu 2019 r.  uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych gminy Dębno przystąpili do etapu szkolnego, a dzisiaj najlepsi spotkali się na etapie gminnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze. W konkursie wzięło udział 14 najlepszych uczniów z Gminy Dębno. Uczniowie musieli rozwiązać  zadania matematyczne otwarte i zamknięte, których treść była w języku angielskim.

Celem konkursu było rozwijanie  umiejętności matematycznych i doskonalenie umiejętności językowych wśród uczniów. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia i dobrej znajomości języka angielskiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Najlepszymi okazali się:

I miejsce zdobyli:  Mikołaj Suchan kl. VIII i Katarzyna Ogiela kl. VIII  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej,

II miejsce zdobyli: Szymon Kot kl. VII i Sebastian Ostręga kl. VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze,

III miejsce zdobył: Michał Bojdo kl. VIII z Publicznej Szkoły podstawowej w Jaworsku.

Wszyscy uczestnicy dostali upominki ufundowane przez Gminę Dębno oraz dyplomy, które wręczył Wójt Gminy Dębno – Wiesław Kozłowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Artur Potępa oraz Wicedyrektor – Lidia Latocha-Mizera. Trzy pierwsze miejsca zostały dodatkowo nagrodzone.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy podjęli trud przygotowania uczniów do konkursu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Wróć do wydarzeń szkolnych

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12