EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » Szkoły podstawowe » Wydarzenia szkolne » Archipelag Skarbów w PSP w Sufczynie

Archipelag Skarbów w PSP w Sufczynie

16.01.2020
Archipelag Skarbów w PSP w Sufczynie

Chcąc chronić dzieci przed różnego rodzaju zagrożeniami musimy z nimi rozmawiać i uświadamiać, że każde zachowanie niesie za sobą pozytywne lub negatywne skutki. W związku z tym, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. została zorganizowana III edycja programu Archipelag Skarbów.

Od dwóch lat młodzież klas VIII z wszystkich szkół z terenu Gminy Dębno bierze udział w dwudniowym programie profilaktyki uniwersalnej realizując program pn: Archipelag Skarbów. Tegoroczna edycja programu skierowana została do ok. 130 uczniów i odbyła się w PSP w Sufczynie w dniach  8- 9 stycznia bieżącego roku.

Program Archipelag Skarbów porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących okresu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami.

W warstwie profilaktycznej, bazując na modelu zintegrowanym, program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne - pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności. W wielu zakresach odwołuje się do treści odpowiadających podstawie programowej przedmiotu – Wychowanie do Życia w Rodzinie.

Program Archipelag Skarbów jest profesjonalnym i skutecznym programem profilaktycznym, wpisanym w ogólnopolski system programów rekomendowanych, sygnowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Aby dostać się do systemu, program musiał przejść wieloetapową weryfikację, gwarantującą jego wysoką jakość. Elementem integralnym Programu było zorganizowane spotkanie dla wszystkich rodziców, w szczególności uczniów klas VIII, które odbyło się  8 stycznia 2020 r. godz. 16.00 w PSP w Sufczynie.

Archipelag Skarbów w PSP w Sufczynie
Archipelag Skarbów w PSP w Sufczynie
Archipelag Skarbów w PSP w Sufczynie

Wróć do wydarzeń szkolnych

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12