EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...

Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...

24.09.2019
Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...

22 września br. uczniowie, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy Sufczyna uroczyście obchodzili święto patrona szkoły.

Ten rok jest rokiem szczególnym, ponieważ 4 lipca minęła 20. rocznica śmierci Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza – budowniczego tutejszego kościoła i pierwszego proboszcza parafii w Sufczynie.

To on swoją obecnością, posługą i serdecznością trwale wpisał się w pamięć wszystkich. Pozostawił po sobie pamięć, wdzięczność, dorobek swojego życia w postaci licznych dzieł oraz świadectwo gorliwego kapłana i patrioty.

Uroczystą Mszę świętą koncelebrowali Ks. Adam Bajorek, Ks. Prałat Józef Golonka i Ks. Prałat Płk. January Wątroba, który wygłosił kazanie.

Ksiądz proboszcz odczytał okolicznościowy list, jaki skierował Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał brygady Józef Guzdek.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Andrzej Potępa starosta brzeski, zastępca wójta gminy Dębno Jacek Szklarz i sekretarz gminy Dębno Justyna Wójtowicz – Woda. Nie zabrakło również rodziny ks. Tadeusza siostry Jadwigi i brata Antoniego. Obecni byli także przedstawiciele Rady Rodziców, sołtys wsi Sufczyn - Ewa Płaneta oraz radny gminy Dębno - Marek Przeklasa. 

W trakcie liturgii został zaprezentowany montaż słowno – muzyczny poświęcony patronowi, który przygotowali uczniowie i nauczyciele. Delegacja uczniów i rodziców złożyła kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą księdza Dłubacza znajdującą się w tutejszym kościele.

Dyrektor szkoły Urszula Sworst złożyła wyrazy podziękowania księżom, władzom samorządowym, uczniom i wszystkim zgromadzonym - za udział w uroczystości.

Niech to życie księdza Tadeusza, które znalazło swoje dopełnienie w Bożej miłości, promieniuje dalej w ludzkich sercach i ludzkiej pamięci. Niech służy jako wzór dla dalszych pokoleń.

Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...
Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...
Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...
Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...
Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...
Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...
Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...
Budował miłość w sercach ludzkich, czego się dotknął wyrastało dzieło...

Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12