EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

8.07.2019
Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

W niedawno zakończonym roku szkolnym aż czternastu nauczycieli z siedmiu szkół z terenu Gminy Dębno realizowało wśród swoich uczniów rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii programy profilaktyczne pn: Przyjaciele Zippiego, Spójrz Inaczej oraz Domowi Detektywi, dopasowane odpowiednio  do wieku dzieci.

W programach łącznie udział wzięło blisko 200 uczniów w wieku 6-13 lat. Wszystkie zajęcia odbywały się poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi co znaczy, że rodzic musiał wyrazić zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach. Po liczbie uczestników zauważamy, że z roku na rok rośnie liczba rodziców, którzy doceniają wartość realizowanych programów i chcą by ich dziecko brało
w nich udział.

Celem programów było min. :

Przyjaciele Zippiego
- uczenie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu codziennym,

- doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów, komunikowania własnych uczuć,

- rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci,

- poprawienie koncentracji oraz wyników w nauce.

Spójrz Inaczej

-kształcenie pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu samego siebie,

- rozwój umiejętności psychospołecznych uczniów tym umiejętności radzenia sobie
z negatywnymi emocjami co stanowi podstawę do profilaktyki agresji i przemocy,

- uczenie radzenia sobie z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd.

Domowi Detektywi

- dostarczenie wiedzy na temat alkoholu i jego wpływu na organizm człowieka,

-opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród uczniów,

- ograniczenie częstości picia alkoholu,

-ułatwienie rodzicom poruszania z dziećmi tematu używania alkoholu.

Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
Opis realizacji programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12