EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Zakończenie projektu Erasmus+ "Wielojęzyczny nauczyciel"

Zakończenie projektu Erasmus+ "Wielojęzyczny nauczyciel"

12.12.2018
Zakończenie projektu Erasmus+ "Wielojęzyczny nauczyciel"

Początkiem grudnia zakończył się trwający przeszło rok projekt, pt. „Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów” finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus +. Szkoła w Woli Dębińskiej otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 962,00 Euro do wykorzystania na szkolenia zagraniczne nauczycieli i podniesienie jakości nauczania.

Nadrzędnym celem naszego projektu było dogłębne poznanie metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli połączenia nauki języka angielskiego oraz języka niemieckiego z poznawaniem zagadnień z innych obszarów kształcenia.

Ponadto pragnęliśmy również przygotować pedagogów do podjęcia współpracy międzynarodowej angażującej uczniów oraz wdrożyć do oferty naszej placówki innowacje pedagogiczne, które zachęcałaby uczniów do jak najczęstszego używania języka angielskiego bądź niemieckiego w szerszym zakresie, a nie tylko podczas regularnych lekcji z tego przedmiotu.

W projekcie wzięło udział 8 nauczycieli przedmiotów takich jak: język angielski, język niemiecki, matematyka, język polski, plastyka, muzyka oraz edukacja wczesnoszkolna. Podczas trwania projektu podjęte zostały różne działania, a wszyscy uczestnicy zostali starannie przygotowani do wyjazdu. Pedagodzy brali udział w zarówno kursach językowych, jak i metodyczno-kulturowych z dominującym aspektem CLIL. Każdy z uczestników mobilności otrzymał  certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności oraz dokument Europass Mobility.

Szczegółowy opis projektu i galeria zdjęć: Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów.


Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12