EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Zakończenie realizacji projektu POWER w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej

Zakończenie realizacji projektu POWER w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej

9.10.2018
Zakończenie realizacji projektu POWER w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej

Projekt był zatwierdzony do realizacji w latach 2016-2018 i przewidywał 4 mobilności nauczycieli.

Dwóch nauczycieli udało się do Edynburga na kurs językowy i metodyczny, jeden na kurs językowy do Aberdeen, zaś ostatnie szkolenie miało miejsce w Niemczech.

Mobilności, w których wzięli udział nauczyciele, były doskonałą okazją do podnoszenia umiejętności językowych, metodycznych, ale również poznawania kultury i tradycji Szkocji i Niemiec.

Instytucje szkolące przygotowały  program, który w sposób atrakcyjny łączył pogłębienie wiedzy merytorycznej z ofertą na czas wolny, kiedy to odbywały sie wycieczki poświęcone poznawaniu atrakcji turystycznych miast, w których przebywano.

Efektem udziału nauczycieli w szkoleniach jest poprawa znajomości języków obcych umożliwiająca koordynowanie i prowadzenie projektów europejskiej, współpracy szkół i uczestnictwo w europejskich eventach edukacyjnych. Wyjazd podniósł kompetencje nauczycieli, ale też umocnił europejski wymiar edukacji w szkole beneficjenta. Poprawiły się również umiejętności interpersonalne. Nawiązano kontakty z nauczycielami z innych krajów, oraz zdobyto wiedzę odnośnie systemów szkolnictwa, sposobów radzenie sobie z problemami wychowawczymi.  Uczenie się w grupach międzynarodowych nauczyciele wykorzystali do poznania kultury i mentalności innych narodów.  

Uczestnicy kursów poznali nowe podejścia metodologiczne, uzyskali informacje dotyczące zagadnień kulturoznawczych krajów angielskojęzycznych i niemieckojęzycznych. Nowości i innowacje pedagogiczne owocują lepszymi wynikami w nauce naszych uczniów, co wpływa na ocenę jakości pracy szkoły.

Sprawozdanie z wyjazdu do Edynburga.

Sprawozdanie z wyjazdu do Edynburga (część 2)


Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12