EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Projekt POWER SE w Jaworsku zakończony

Projekt POWER SE w Jaworsku zakończony

6.08.2018
Projekt POWER SE w Jaworsku zakończony

W latach 2016-2018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku realizowała projekt finansowany z Funduszy Europejskich "Podniesienie wymiaru europejskiego i jakości kształcenia w naszej placówce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Jak wskazuje tytuł naszego przedsięwzięcia celem projektu był pozytywny wpływ na ofertę edukacyjną i na prestiż naszej szkoły. Bezpośrednimi odbiorcami korzyści wynikających z realizacji projektu byli wyjeżdżający na szkolenia nauczyciele, którzy powrocie z zagranicznych szkoleń bylizobowiązani do stosowania poznanych rozwiązań i nabytych kompetencji w procesie dydaktycznym, jak również do podzielenia się doświadczeniem szkoleniowym z gronem pedagogicznym. Tym samym, indywidualne doświadczenie każdego z członków kadry przełożyło się na wzrost doświadczenia całej instytucji. Z jednej strony planowane działania projektowe były ukierunkowane na kontynuację podjętych już inicjatyw, takich jak poprawa umiejętności językowych kadry, czy wdrażanie metodologii CLIL i niestandardowych rozwiązań oraz narzędzi TIK, jak również stworzenie fundamentów umożliwiających zainteresowanym uczniom naukę drugiego języka obcego w perspektywie długofalowej. Jednocześnie w niniejszym projekcie chcieliśmy poszerzyć zakres swoich kompetencji  i wiedzy mając w szczególności na uwadze uczniów z problemami edukacyjnymi. W ramach projektu 5 nauczycieli na czele z dyrektorem szkoły wyjechali:

- na kursy językowe w zakresie języka angielskiego do Szkocji i Irlandii, a w zakresie języka niemieckiego do Niemiec,

- na kursy specjalistyczne dotyczące pracy z uczniami o potrzebach specjalnych w Grecji i Republice Czeskiej,

- na kurs połączony z wizytami studyjnymi w szkołach i przedszkolach w Finlandii,

- na kurs dotyczący gamifikacji w Hiszpanii,

- na kurs dotyczący wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych.

Projekt POWER SE w Jaworsku zakończony
Projekt POWER SE w Jaworsku zakończony
Projekt POWER SE w Jaworsku zakończony
Projekt POWER SE w Jaworsku zakończony

Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12