EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Turniej Tenisa Stołowego Chłopców pt. „ I TY możesz zostać Grubbą”

Turniej Tenisa Stołowego Chłopców pt. „ I TY możesz zostać Grubbą”

2.07.2018
Turniej Tenisa Stołowego Chłopców  pt. „ I TY możesz zostać Grubbą”

Na sali gimnastycznej w Woli Dębińskiej odbył się Turniej Tenisa Stołowego Chłopców pt. „I TY możesz zostać Grubbą”. Na starcie turnieju stanęło 49 uczestników. Eliminacje odbyły się systemem pucharowym na lekcjach w.f., a finał systemem „każdy z każdym” (pięciu zawodników).

Organizatorem zmagań sportowych był UKS "ATLAS", Urząd Gminy Dębno, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej. Nagrody wręczył Wójt Gminy Dębno - Wiesław Kozłowski i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej -  Agata Jankowska. Nagrody zakupiono z programu profilaktycznego Wójta Gminy Dębno, sponsorów i fundacji. Zwycięzca za I miejsce otrzymał puchar, a wszyscy zawodnicy zajmujący miejsca od I do III otrzymali nagrody w postaci: statuetek, dyplomów, medali i nagród rzeczowych.

Inicjatorem oraz sędzią turnieju, był nauczyciel w.f. i opiekun UKS "ATLAS" - Jaromir Radzikowski.


Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12