EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno

XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno

5.06.2018
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno

Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno ma już dwadzieścia jeden lat. W miniony piątek 25 maja Jaworsko po raz 21 gościło miedzy innymi uczniów z Łoniowej, Łysej Góry, Sufczyna oraz Woli Dębińskiej. Jest to impreza, na którą chętnie przyjeżdżają zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie. Tu nie zajmuje się miejsc, a każdy wykonawca jest nagradzany.

Przegląd umożliwia wykonawcom i ich opiekunom prezentację efektów całorocznej pracy szkół na forum gminy. Jest też okazją do rywalizacji, integracji uczniów, wymiany opinii nauczycieli, dlatego obserwuje się coraz bogatszy repertuar występów, a tym samym wyższy poziom występujących. Każdy z uczestników jest miło przyjęty i jednakowo doceniony.  

Na deskach sceny było co podziwiać. Uczniowie ujawnili swoje talenty wokalne i taneczne. Śpiewali znane przeboje, wykonali szereg  pięknych układów tanecznych, Na uwagę zasługują też  pomysłowe, barwne stroje, w których artyści pięknie prezentowali się na scenie.

 Organizatorami imprezy jak co roku były Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku oraz Dębińskie Centrum Kultury.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaworsku przygotowała poczęstunek dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości, a Dębińskie Centrum Kultury ufundowało nagrody w postaci słodyczy dla każdego ucznia oraz dyplomy za udział dla szkół i podziękowania dla opiekunów.

XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno
XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12