EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Prawda o Katyniu

Prawda o Katyniu

17.04.2018
Prawda o Katyniu

Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości
i nie może być wymazana z pamięci Europy.

             Jan Paweł II

10 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedzy odbyła się uroczysta akademia poświęcona 78. rocznicy zbrodni katyńskiej i 8 rocznicy tragedii smoleńskiej. Uczniowie klasy VI w pięknych słowach przedstawili krótką historię Katynia - POLSKIEJ GOLGOTY WSCHODU - bestialskiego mordu na polskiej elicie politycznej w Związku Radzieckim.

Kiedy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa, polscy żołnierze szli ojczyźnie służyć. Najpierw walczyli z Niemcami, a potem podstępnie zostali wywiezieni wagonami przez Rosjan do obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. Następnie byli transportowani koleją i rozstrzeliwani w Kalininie, Charkowie, Katyniu.
Rosjanie zabili około 22 tysięcy niewinnych Polaków. Spośród jeńców nie przeżył nikt. Pozostały jedynie zapiski, listy i pamiętniki więźniów.
W 1943 r. Niemcy odkryli masowe groby w lesie katyńskim, jednak Rosjanie nie przyznali się do winy. Dopiero w 1993 r. po 50 latach prezydent Rosji Borys Jelcyn
przekazał prezydentowi Polski Lechowi Wałęsie tajne dokumenty potwierdzające prawdę, że zbrodni dokonał Związek Radziecki.

10 kwietnia 2010 r. polska elita polityczna z parą prezydencką na czele Marią i Lechem Kaczyńskim udali się do Katynia, aby oddać hołd  pomordowanym Polakom w 1940 r. niestety po 70 latach zginęli ponownie na nieludzkiej ziemi pod Smoleńskiem.


                                                  Dlaczego zbito, dlaczego skazano?
                                                  Dlaczego zabito i wolność zabrano?
                                                  Dlaczego żyć nie umiano bez ludzi zabicia?
                                                  Dlaczego nie szanowano ludzkiego życia?
                                                  Dlaczego zabito?

                                                                                       M. Pohorecka    


Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12