EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Z PO WER–em przez Europę

Z PO WER–em przez Europę

17.07.2017
Z PO WER–em przez Europę

Nauczyciele Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej rozpoczynają cykl szkoleń w ramach projektu PO WER, który ma nazwę: „Lepsza znajomość języków obcych – lepsza szkoła” i dotyczy doskonalenia kompetencji językowych i metodycznych w zakresie języka niemieckiego, angielskiego oraz biologii.

Trzy kursy odbędą się w Szkocji w miastach Edynburg i Aberdeen i jedno w niemieckim Düsseldorfie.

Dwie nauczycielki będą uczestniczyć w kursach języka angielskiego Better English for Teachers na poziomie średniozaawansowanym, a jedna w kursie metodycznym CLIL, który dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Nauczycielka języka niemieckiego weźmie udział w kursie metodycznym  dotyczącym zastosowania  platformy Moodle, która poprzez nowoczesne rozwiązania edukacyjne wspiera proces uczenia się.

Szkolenia zagraniczne ukierunkowane są również na poznanie bogactwa kulturowego różnych krajów europejskich i czerpanie z ich dorobku, wymianę doświadczeń oraz szukanie partnerów do wspólnej realizacji kolejnych projektów.

Celem projektu jest też podniesienie umiejętności współpracy w grupie międzynarodowej i wymiana doświadczeń odnośnie problemów edukacyjnych i sposobów radzenia sobie z nimi.

Autor: Barbara Legutko

Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12