SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych » Aktualności sportowe » „Moje boisko – Orlik 2012” tylko dla profesjonalistów

„Moje boisko – Orlik 2012” tylko dla profesjonalistów

2.02.2021
„Moje boisko – Orlik 2012” tylko dla profesjonalistów

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316 ze zm.) do 14 lutego 2021 r., poza poszczególnymi wyjątkami, obiekt sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” w Dębnie jest nieczynny.  

Dla podmiotów, które prowadzą działalność związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją, najem obiektu polegający na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych
i wydarzenia sportowego jest dopuszczalny po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • wyłącznie dla zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa  
    w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
    w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • ich organizowania bez udziału publiczności.

Ponadto okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Organizacje sportowe oraz sportowcy zawodowi chcący korzystać z obiektu muszą przedstawić Animatorowi sportu na orliku stosowne zaświadczenie, o którym mowa powyżej oraz złożyć jego kopię u Animatora. Ponadto opiekunowie grup korzystających / trenerzy muszą mieć przy sobie oświadczenie organizacji, że są opiekunem grupy korzystającej / trenerem.

Należy pamiętać, że kluby sportowe mogą prowadzić zajęcia związane wyłącznie
z uczestnictwem w współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Grupy seniorskie niebędące zawodowcami* nie mogą korzystać z obiektu.

Kontakt telefoniczny do urzędu w sprawie funkcjonowania orlika: 14 631 85 54

 *[Link do informacji na stronie Ministerstwa]Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu
w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży
i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.


Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12