SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » SPORT » Aktualności sportowe » Zaproszenie do udziału w I Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

Zaproszenie do udziału w I Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

24.07.2020
Zaproszenie do udziału w I Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

W niedziele, 9 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00 na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Dębnie odbędzie się I Turniej Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku” o Puchar Wójta Gminy Dębno. W zawodach uczestniczyć mogą drużyny z terenu naszej gminy składające się z mieszkańców gminy. Skałdy mogą być uzupełnione graczami z poza terenu gminy na zasadach opisanych w regulaminie. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 lipca 2020r.:

  • telefonicznie 507369351
  • lub osobiście u animatora na terenie Orlika

Niezbędne jest doręczenie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych i zgód w wyżej wymienionym terminie:

  • zgłoszenia drużyny do otwartego turnieju piłki siatkowej  (załącznik nr 1 do regulaminu),
  • oświadczeń pełnoletnich uczestników (załącznik nr 2 do regulaminu).
  • oraz w sytuacji gdy zawodnikiem jest osoba nieletnia (minimalny wiek 16 lat) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 3 do regulaminu).

Z ramienia Urzędu Gminy Dębno osobą do kontaktu jest Robert Matura tel.14 631 85 54

Drużyny, zgłoszone do turnieju, rywalizując o miano najlepszej, będą musiały się wykazać sprawnością fizyczną oraz grą zespołową.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w rozgrywkach.

 

Regulamin I Turnieju Piłki Siatkowej Siatarskie lato na orliku o Puchar Wójta Gminy Dębno w 2020 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 - ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

ZAŁĄCZNIK nr 2 - OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

ZAŁĄCZNIK nr 3 - OŚWIADCZENIE RODZICA - OPIEKUNA PRAWNEGO


Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12