SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » SPORT » Aktualności sportowe » Otwarcie Orlika i zasady jego funkcjonowania

Otwarcie Orlika i zasady jego funkcjonowania

8.05.2020
Otwarcie Orlika i zasady jego funkcjonowania

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 792) od dnia 8 maja br., decyzją Wójta Gminy Dębno zostanie uruchomiony obiekt Orlik w Dębnie na zasadach uregulowanych w/w rozporządzeniu.

Orlik będzie funkcjonował zgodnie z wytycznymi rozporządzenia a w szczególności:

•   w tym samym czasie na boisku może znajdować się 6 osób ćwiczących
i 1 prowadzący zajęcia

•   zostaje wyłączona możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),

•   zapewnione zostaną środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

•   zapewniona zostanie dezynfekcja urządzeń i sprzęt sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

•  z uwagi na nadal utrzymujący się stan epidemii zalecane jest korzystanie z własnego sprzętu sportowego oraz dbałość o jego dezynfekcję,

•  zapewnione zostaną piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających,

•   osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc
i opuszczając obiekt.

Na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu--etap-od-4-maja-2020-r--odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

znajdują się odpowiedzi Ministerstwa Sportu na kwestie najczęściej poruszane przez osoby zainteresowane korzystaniem z obiektów sportowych m.in. orlików. Wszystkich zainteresowanych korzystaniem
z tego typu obiektu zachęcamy do zapoznania się.

Z uwagi na ograniczenia ilości osób korzystających z obiektu (6 osób) prosimy o dokonywanie rezerwacji u Animatorów. Godziny otwarcia orlika pozostają bez zmian.

Kontakt telefoniczny do Animatorów:

  • Jan Frankowski – 507 369 351
  • Tomasz Wojtasiński  - 697 725 328

Obiekt czynny jest:

1)    w miesiącach kwiecień – czerwiec i wrzesień – listopad:

a)    poniedziałek – piątek godz. 1600 - 2100

b)    sobota godz. 1100 – 2100

c)    niedziela godz. 1400 - 2100

2)    w miesiącach grudzień – marzec:

a)    poniedziałek – piątek godz. 1600 - 2000

b)    sobota, niedziela godz. 1400 – 2000

3)    w czasie wakacji:

poniedziałek – sobota godz. 800 – 1200 i 1600 – 2200

w niedzielę godz. 1400 – 2200

z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych uznanych za ustawowo wolne od pracy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarządzający obiektem może wyrazić zgodę na korzystanie z niego w czasie świąt.

Ponadto należy pamiętać, że nadal obowiązują ogólne zasady i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa do których korzystający z obiektu są zobligowani. 

Kontakt telefoniczny do urzędu w sprawie funkcjonowania orlika: 14 631 85 54

Szczegółowe wytyczne i informację odnośnie funkcjonowania m.in. obiektów sportowych typu orlik oraz aktualne ogólne zalecenia, znajdują się na stronach internetowych: 

https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu--etap-od-4-maja-2020-r--odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

https://www.gov.pl/web/sport/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-2-maja-2020-r-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

  


Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12