SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » SPORT » Aktualności sportowe » Zaproszenie do udziału w III Turnieju Sołectw

Zaproszenie do udziału w III Turnieju Sołectw

9.07.2019
Zaproszenie do udziału w III Turnieju Sołectw

W niedzielę, 28 lipca 2019 r. o godz. 14:00 przy scenie w Dołach odbędzie się III Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno. W zawodach uczestniczyć mogą drużyny z poszczególnych sołectw z terenu naszej gminy, które do 19.07.2019 zgłoszą swój udział w Referacie Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji (II piętro, p.213). Z każdego sołectwa może być tylko 1 drużyna.

Drużyny, zgłoszone do turnieju, rywalizując o miano najlepszej wsi, będą musiały się wykazać nie tylko sprawnością fizyczną, ale również zręcznością i pomysłowością.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i do wspierania swojej reprezentacji.

Regulamin III Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno

Załączniki 1 - zgłoszenie drużyny do udziału w III Turnieju Sołectw

Załącznik 2 - oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika

Załącznik 3 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego


Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12