SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » SPORT » Aktualności sportowe » IV Gminna Mała Olimpiada Sportowa

IV Gminna Mała Olimpiada Sportowa

4.06.2019
IV Gminna Mała Olimpiada Sportowa

28 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej odbyła się IV Mała Olimpiada Sportowa dla Szkół Podstawowych Gminy Dębno klasy I – III. W olimpiadzie wzięło udział siedem drużyn z Sufczyna, Łysej Góry, Biadolin, Dębna, Porąbki Uszewskiej, Woli Dębińskiej i Łoniowej. Uroczystość rozpoczęła dyrektor PSP w Łoniowej pani mgr Maria Marecik witając wszystkich przybyłych gości, a następnie zapaliła znicz olimpijski otwierając IV GMINNĄ MAŁĄ OLIMPIADĘ SPORTOWĄ.

Po przemarszu prezentującym drużyny zawodnicy złożyli ślubowanie sportowców, po czym zostali zaproszeni do zdrowej rywalizacji. Zorganizowano pięć konkurencji: łączony skok w dal, rzut woreczkami do celu, bieg z piłką pomiędzy kolanami, sadzenie marchewek oraz tor przeszkód. Niespodzianką była konkurencja dla opiekunów drużyn – rzut do celu. Nad przeprowadzanymi konkurencjami czuwali mgr Mirosława Czernecka, mgr Stanisława Greń i mgr Tomasz Kaczmarczyk. Rywalizacja do ostatnich chwil była bardzo zacięta.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie,
II miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej
III miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej
IV miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
V miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
VI miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębnie
VII miejsce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno, pani mgr Maria Marecik dyrektor szkoły i Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło wręczyli dyplomy wszystkim drużynom, trzem pierwszym zespołom pamiątkowe medale. Wójt Gminy Dębno zwycięskiej drużynie wręczył przechodni puchar.

Koordynatorami IV Małej Olimpiady Sportowej dla Szkół Podstawowych Gminy Dębno klasy I – III były: mgr Stanisława Greń i mgr Mirosława Czernecka. Organizatorem był Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Łoniowej oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi.


Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12