SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » SPORT » Aktualności sportowe » Zwycięskie drużyny

Zwycięskie drużyny

16.12.2015
Zwycięskie drużyny

  Już po raz trzynasty Międzyszkolny Klub Sportowy "Arabeska" działający  przy Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej był organizatorem Mikołajkowego Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Turniej ,mający na celu propagowanie piłki ręcznej wśród młodzieży gimnazjalnej, na stałe wpisał się do terminarza wydarzeń sportowych na terenie powiatu brzeskiego. Co roku gromadzi on reprezentacje szkół gimnazjalnych mających tradycje w piłce ręcznej. W tegorocznym turnieju udział wzięło 9 drużyn.
      Nagrody w postaci pucharów, dyplomów, piłek a także "słodki poczęstunek" zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku pozyskanych przez MKS „ARABESKA” w ramach realizowanego zadania publicznego: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu".

   W turnieju udział wzięły następujące drużyny: 

W kategorii dziewcząt:

PG w Jadownikach, PG w Porąbce Uszewskiej, PG w Gnojniku, PG w Borzęcinie.

W kategorii chłopców:

PG w Jadownikach, PG w Porąbce Uszewskiej, PG w Gnojniku,

PG w Borzęcinie, PG w Woli Dębińskiej.                                                              

     Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół  w Porąbce Uszewskiej: Agnieszka Radzikowska i Mirosław Ryba. Sędzią głównym zawodów był pan Adam Naleźny– sędzia Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej. Obsługę medyczną turnieju zapewniał p. Grzegorz Baca. Rozgrywki odbyły się w systemie "Każdy z każdym".

Klasyfikacja końcowa w  kategorii dziewcząt:

  1. PG Porąbka Uszewska
  2. PG Jadowniki
  3. PG Gnojnik
  4. PG Borzęcin

Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

  1. PG Porąbka Uszewska
  2. PG Wola Dębińska  
  3. PG Borzęcin
  4. PG Gnojnik
  5. PG Jadowniki
Zwycięskie drużyny
Zwycięskie drużyny
Autor: Agnieszka Radzikowska

Wróć do aktualności

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12