KULTURA

Drukuj drukuj

Wydarzenia kulturalne

Strona główna » Kalendarz » Wydarzenia kulturalne » Zajęcia Wakacyjne w DCK 2018

Zajęcia Wakacyjne w DCK 2018

28.05.2018
Zajęcia Wakacyjne w DCK 2018

Zajęcia realizowane będą od 2 do 27 lipca 2018 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi. Pod opieką nauczycieli - instruktorów będzie można ciekawie i pożytecznie spędzić czas uczestnicząc w warsztatach: plastycznych, muzycznych, edukacyjno – integracyjnych, rekreacyjno - ruchowych.

Do dyspozycji uczestników będą odpowiednio wyposażone sale zajęć: muzyczna, taneczna, plastyczna, komputerowa, bilardowo - klubowa. Zajęciom towarzyszyć będą spotkania profilaktyczne oraz formy wyjazdowe. Zapewniamy: fachową opiekę, atrakcyjny program zajęć, dobrze wyposażone pracownie, drugie śniadanie.

Minimalny okres uczestnictwa wynosi jeden tydzień. Koszt zajęć 60zł/tydzień. Warunkiem udziału w zajęciach jest uzupełnienie karty kwalifikacyjnej oraz uregulowanie opłaty w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Zajęcia Wakacyjne w DCK 2018

Wróć do wydarzeń kulturalnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12