KULTURA

Drukuj drukuj

Wydarzenia kulturalne

Strona główna » Kalendarz » Wydarzenia kulturalne » II Gminny Konkurs Mały Omnibus

II Gminny Konkurs Mały Omnibus

27.04.2018
II Gminny Konkurs Mały Omnibus

Słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu „omnibus”. Jedno z nich mówi, że jest to człowiek mający wszechstronną wiedzę, specjalista z każdej dziedziny wiedzy. To założenie przyświecało nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły, którzy podjęli się organizacji II Gminnego Konkursu Mały Omnibus, skierowanego do nauczania początkowego.

Po eliminacjach na etapie szkolnym 10 kwietnia br. w naszej placówce miał miejsce finał, do którego przystąpiło 23 uczniów z 8 szkół podstawowych gminy Dębno. Podczas konkursowych zmagań wykazać musieli się obszerną wiedzą z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Zadania miały formę testu wyboru.

Komisja Konkursowa oceniła poziom umiejętności uczestników jako bardzo wysoki i wyrównany. Po szczegółowej weryfikacji prac dokonano podsumowania przyznając następujące lokaty:

I   miejsce   Julia Derlaga - ZSP w Dębnie
II  miejsce   Zuzanna Bączek - ZSP w Łysej Górze
III miejsce   Filip Ćwikła - PSP w Sufczynie
IV miejsce   Karolina Machaj - ZSP w Maszkienicach
IV miejsce    Zuzanna Osak - PSP w Jaworsku

Ze względu na bardzo niewielkie różnice w punktacji dodatkowo wyróżnienia otrzymują:

Jolanta Mirek - PSP w Sufczynie
Nikola Sołtys - PSP w Porąbce Uszewskiej
Natalia Widło - ZSP w Dębnie
Szymon Forek - ZSP w Łysej Górze
Adam Kukla - ZSP w Maszkienicach
Izabella Jewuła - PSP w Jaworsku


Wróć do wydarzeń kulturalnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12