KULTURA

Drukuj drukuj

Wydarzenia kulturalne

Strona główna » Kalendarz » Wydarzenia kulturalne » Matecznik Tradycji w Gminie Dębno

Matecznik Tradycji w Gminie Dębno

10.11.2017
Matecznik Tradycji w Gminie Dębno

Dnia 29 września 2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Dębińskim Centrum Kultury o utworzeniu w Gminie Dębno Matecznika Tradycji. Zamysł ten powstał w ramach projektu edukacyjnego Małopolska Szkoła Tradycji, sfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (Fundusze Europejskie, Program Regionalny), realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Projekt zakłada zorganizowanie i sfinansowanie Warsztatów: Muzykowania Ludowego, Tańca Ludowego, Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego dla dzieci i dorosłych.

W ślad za porozumieniem w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi został powołany Matecznik Tradycji, którego celem jest edukacja w zakresie tradycyjnej kultury ludowej. Dębińskie Centrum Kultury w ramach projektu będzie prowadzić edukację w zakresie muzykowania ludowego i rzemiosła. Muzykowanie ludowe na instrumentach, które wchodzą w skład Kapeli Ludowej (trąbka, skrzypce, basy, klarnet, heligonka) realizowane będzie w formie indywidualnych warsztatów mistrz i uczeń (warunkiem jest własny instrument). Zajęcia z rzemiosła odbywać się będą w formie warsztatów zespołowych, które polegać będą na wyplataniu łopołek pod kierunkiem mistrza.

Obecnie trwa nabór dzieci, młodzieży i osób dorosłych do zajęć edukacyjnych w zakresie określonego powyżej Dziedzictwa Kulturowego.

Bliższych informacji oraz zapisów dokonuje sekretariat DCK (tel. 14 66 58 661).

Ulotka informacyjna

Matecznik Tradycji w Gminie Dębno
Matecznik Tradycji w Gminie Dębno

Wróć do wydarzeń kulturalnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12