KULTURA

Drukuj drukuj

Wydarzenia kulturalne

Strona główna » Kalendarz » Wydarzenia kulturalne » II Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej Przedszkolaków

II Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej Przedszkolaków

6.03.2017
II Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej Przedszkolaków

24 lutego 2017 r. w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi odbył się II Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej Przedszkolaków. Organizatorami konkursu byli Zespół Szkół w Sufczynie oraz DCK. Honorowy patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Koordynatorem była pani Joanna Matras.

W przeglądzie wzięło udział 10 grup z ośmiu placówek: Publiczne Przedszkole w Łoniowej, Zespół Szkół w Sufczynie, Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej, Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej, Niepubliczne Przedszkole „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie, Niepubliczne przedszkole „Złota Rybka” w Woli Dębińskiej, oddział przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze.

Uczestnicy zaprezentowali piosenki w języku angielskim, a ich wykonaniu towarzyszył taniec i barwne kostiumy. Występy zachwyciły zebranych widzów i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Dębno oraz Dębińskie Centrum Kultury.


Wróć do wydarzeń kulturalnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12