GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Podsumowanie XXIV Sesji Rady Gminy Dębno

Podsumowanie XXIV Sesji Rady Gminy Dębno

28.10.2020
Podsumowanie XXIV Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 28 października 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się już XXIV posiedzenie Rady Gminy Dębno obecnej kadencji. Podczas obrad Sesji Skarbnik Gminy Dębno Barbara Armatys  przedstawiła informacje z wykonania budżetu Gminy Dębno za I półrocze. Zastępca Wójta Jacek Szklarz przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dębno w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Dębno Piotr Matura przedstawili analizę oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz podległych jednostek a także radnych.

W części uchwałodawczej Radni podjęli procedowane uchwały dotyczące m.in. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla trzynastu sołectw naszej gminy. Podjęto również uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr IV/179/2020 Rady Gminy Dębno z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych.  Radni podjęli także uchwałę w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości.
Wprowadzono również zmiany w budżecie gminy na 2020 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12