GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony

Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony

11.09.2020
Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony

W sierpniu br. Gmina Dębno zakończyła montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej realizowanego w ramach zadania pn.: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wykonano montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach
6   budynków użyteczności publicznej o mocy:

- Urząd Gminy Dębno – 30,21 kWp

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej – 27,08 kWp

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie – 15,11 kWp

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej – 30,21

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze o mocy 35,06 kWp

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie – 17,96 kWp

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej  wykonała firma ”HYMON ENERGY” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Wartość całego zadania wyniosła 562 066,41 zł, w tym pozyskana kwota dofinansowania 266 377,81 zł.

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach użyteczności publicznej znacznie obniżą koszty eksploatacji co wpłynie na mniejsze wydatki gminy w tym zakresie. Ponadto fotowoltaika  to ogromne korzyści dla środowiska. Korzystanie z nowoczesnych technologii pozyskiwania energii przyczynia się do jego ochrony a co za tym idzie wpływa to na jakość powietrza w naszym otoczeniu. Dzięki energii z odnawialnych źródeł nie wytwarzamy szkodliwych substancji przedostających się do środowiska i dzięki temu przyczyniamy się do redukcji zanieczyszczenia. Wszystkie te działania wpływają na polepszenie jakości powietrza w naszej gminie.

Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony
Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony
Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony
Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony
Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony
Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony
Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony
Montaż instalacji fotowoltaicznych zakończony

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12