GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Kolejne wsparcie dla Gminy Dębno

Kolejne wsparcie dla Gminy Dębno

15.05.2020
Kolejne wsparcie dla Gminy Dębno

Po raz kolejny Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Gmina Dębno otrzymała w tym roku dotację w kwocie 8 320,00 zł.

Dzięki wparciu finansowemu wzbogacą się księgozbiory biblioteki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze i Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej na łączną kwotę 10 400,00 zł. Wkład własny Gminy Dębno to 2 080,00 zł, co stanowi 20% całego dofinansowania.

Realizacja programu przyczyni się do znacznego wzbogacenia księgozbioru bibliotek szkolnych, a także wpłynie na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów oraz częstotliwość korzystania z biblioteki w czasie wolnym.

Wysokość przyznawanej dotacji jest uzależniona od liczby uczniów w szkołach.

 

  


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12