GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Dębno

Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Dębno

28.04.2020
Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Dębno

Szanowni Państwo, zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), od dnia 4 maja br., nastąpią zmiany w bieżącej obsłudze klienta, które zapewnią większą możliwość bezpośredniego uzyskania informacji i załatwiania spraw.

Urząd nadal pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz.

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest przy załatwianiu takich spraw jak:

 • rejestracja stanu cywilnego, w tym zgłoszenia zgonów;
 • ewidencja ludności i dowodów osobistych ;
 • ochrony środowiska, w tym dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy
  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Inne sprawy, poza wymienionymi powyżej, realizowane będą przez urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

- Podania, wnioski i inne dokumenty, w dalszym ciągu można wrzucać do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do Urzędu. Prosimy o korzystanie z formy elektronicznej i telefonicznej do kontaktu z pracownikami.

- W sprawach pilnych, należy się umawiać z pracownikami na wizyty w Urzędzie;

- Do budynku Urzędu, interesanci będą wpuszczani pojedynczo, wejściem od strony bankomatu. Każda osoba zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, oraz zobowiązana jest poddać się dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w Urzędzie. Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe: kaszel, katar, wysoka temperatura – nie będą wpuszczane do Urzędu;

- Mieszkańcy przyjmowani będą w godzinach między 9.00 a 14.00, od poniedziałku do piątku;

- Do Urzędu, dziennie wpuszczanych będzie 20 osób, w związku z czym prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie z pracownikiem wizyty.

Kontakt e-mail: sekretariat@gminadebno.pl

Kontakt telefoniczny:

 • Dziennik podawczy – 14 631 85 60;
 • Sekretariat  - 14 631 85 73;
 • Podatki  - 14 631 85 71;
 • Odpady komunalne – 14 631 85 94;
 • Ewidencja ludności – 14 631 85 63;
 • Ochrona środowiska – 14 631 85 75;
 • Rolnictwo i leśnictwo – 14 631 85 82;
 • Drogi i oświetlenie uliczne – 14 631 85 55;
 • Urząd Stanu Cywilnego – 14 631 85 62;
 • Zagospodarowanie przestrzenne – 14 631 85 78;

  

Szczegółowe kontakty do pracowników merytorycznych, znajdują się na stronie internetowej gminy: http://www.gminadebno.pl/rodo.html

  

 

 

  

 

 

  


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12