GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno

Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno

21.02.2020
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 21 lutego 2020 r. w sali narad urzędu odbyło się XVI posiedzenie Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023. W pierwszej części Radni rozpatrzyli sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębno.

W trakcie sesji podjęto sześć uchwał m.in. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „złoże Maszkienice” w Maszkienicach oraz przystąpienie do sporządzenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno.

Wprowadzono również zmiany w budżecie gminy na 2020 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035.

Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12