GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

13.02.2020
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Wójt Gminy Dębno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku, na ten cel w budżecie gminy przeznaczono kwotę 24.000,00 zł. O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe czyli stowarzyszenia czy fundacje, a także organizacje kościelne i inne organizacje spełniające kryteria ustawowe. Termin składania ofert upływa dnia  6 marca 2020 r.

  

Załączniki do poprania

 


Wróć do ogłoszeń

    

    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12