GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

12.02.2020
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzeniem nr 24/2020 Wójta Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2020 r. ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dotacje w łącznej wysokości 64.600 zł przyznano ośmiu stowarzyszeniom działających na rzecz mieszkańców Gminy Dębno.

 

W roku 2020 stowarzyszenia mogą otrzymać  dofinansowanie na realizację działań z zakresu:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Wyniki otwartego konkursu dostępne są w poniższym załączniku:

Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2020 r.

 

 


Wróć do ogłoszeń

    

    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12