GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

4.02.2020
Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej Gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami brane pod uwagę są kryteria określone w Uchwale Nr II/259/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niebędących do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 określa Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2020/2021 deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określonego w w/w harmonogramie.

SZKOŁA PODSTAWOWA

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1184 ze zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu tym są brane kryteria określone w Uchwale Nr II/258/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 określa Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Dębno w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Kryteria i liczba punktów za poszczególne kryteria zostały ustalone w taki sposób, by zapewnić jak najlepszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz zagwarantować dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Uwzględniono również potrzeby rodziców/prawnych opiekunów w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzica/prawnego opiekuna.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w placówce publicznego przedszkola i publicznej szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich

 

Biadoliny Szlacheckie 44,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

(14) 66 58 136

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie

 

Dębno 212,

32-852 Dębno

(14) 66 58 769

 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

 

Jaworsko 151,

32-853 Łysa Góra

(14) 66 57 183

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej

 

Łoniowa 210,

32-854 Porąbka Uszewska

(14) 66 56 125

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze

 

Łysa Góra 275,

32-853 Łysa Góra

(14) 66 57 315

 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach

 

Maszkienice 51,

32-828 Biadoliny Szlacheckie

(14) 66 38 564

 

Publiczna szkoła Podstawowa im. Jana Dudka w Niedźwiedzy

 

Niedźwiedza 130,

32-854 Porąbka Uszewska

(14) 66 56 248

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta
w Porąbce Uszewskiej

 

Porąbka Uszewska 306,

32-854 Porąbka Uszewska

(14) 66 56 730

 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Sufczynie

 

Sufczyn 250,

32-852 Dębno

(14) 66 58 072

 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Woli Dębińskiej

 

Wola Dębińska 330,

32-852 Dębno

(14) 66 58 218

 
 

Publiczne Przedszkole w Łoniowej

 

Łoniowa 155,

32-854 Porąbka Uszewska

(14) 66 56 321

 

Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej im. Juliana Tuwima

 

Porąbka Uszewska 330,

32-854 Porąbka Uszewska

(14) 66 56 760

 

Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej im. Jana Pawła II

 

Wola Dębińska 2,

32-852 Dębno

(14) 66 58 683

 


Wróć do ogłoszeń

    

    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12