GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno

Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno

31.01.2020
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno

W dniu 31 stycznia w sali narad urzędu odbyło się XV posiedzenie Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023. Głównym punktem uroczystej części sesji było wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzacie Łysiek-Baca nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej.

W drugiej części obrad Rady Gminy przyjęte zostały uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 r. Wprowadzono również zmiany w budżecie gminy na 2020 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035.

Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12