GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

23.01.2020
Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

W minioną sobotę, 18 stycznia br. w jednostce OSP Jastew odbyło się uroczyste przekazanie druhom-ochotnikom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W wydarzeniu wzięli udział: Piotr Konar - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno, Wojciech Hebda – Radny Gminy, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Brzesku – Wojciech Podleś, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP: Paweł Kraj – Komendant gminny, Bogdan Bibro – Prezes Zarządu Gminnego, a także Marek Hebda – Naczelnik OSP Jastew oraz Wit Kural – Prezes jednostki.

Zakup pojazdu dla potrzeb jednostki w Jastwi został wsparty kwotą 200 tys. zł przez Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł przekazało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast z budżetu gminy, w ramach wkładu własnego, przeznaczyliśmy 150 tys. zł. Całkowita wartość samochodu zamknęła się w kwocie 400 899 zł.


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12