GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Bardzo zły stan jakości powietrza!

Bardzo zły stan jakości powietrza!

6.12.2019
Bardzo zły stan jakości powietrza!

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: krakowski, wielicki, brzeski, bocheński, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz.

Zalecane środki ostrożności:

W trakcie obowiązywania alarmu osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza, tj.: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc), a także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny: 

  • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń,
  • włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
  • w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

  • tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna (w przypadku osób spalających węgiel lub drewno)
  • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania
  • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,

Pełna treść komunikatu

Bardzo zły stan jakości powietrza!

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12