GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Zmodernizowana droga Sufczyn Rajsko

Zmodernizowana droga Sufczyn Rajsko

6.12.2019
Zmodernizowana droga Sufczyn Rajsko

Zgodnie z zakładanym planem, w tym tygodniu zakończyły się prace modernizacyjne na drodze gminnej Sufczyn Rajsko.  

Zakres remontu objął korytowanie oraz wykonanie rowów odwadniających, położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 820 metrów, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

Prócz wyżej wymienionych robót, wzdłuż drogi powstał także nowy chodnik, który przyczyni się w znacznej mierze do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Koszt realizacji opisanego zadania wyniósł ponad 568 tys. zł. z czego 437 258 zł. stanowiło dofinansowanie przekazane na rzecz naszej gminy przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe.

Łącznie w mijającym roku w ramach dotacji pozyskanej z FDS wyremontowane zostały 3 odcinki: poza drogą w Sufczynie również dwie drogi w Maszkienicach: „Podlesie” oraz droga „Od Krzyża”.

Całość prac modernizacyjnych na wszystkich wymienionych odcinkach wyniosła ponad milion sto złotych, z czego niemal 800 tys. zł stanowiło rządowe dofinansowanie. Przyznana dotacja stanowiła 80% kosztów inwestycji.

Zmodernizowana droga Sufczyn Rajsko
Zmodernizowana droga Sufczyn Rajsko

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12