GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

3.12.2019
Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i zgłaszania projektów przedsięwzięć strategicznych do Banku Projektów Ponadlokalnych.

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Przedstawia on wizję rozwoju regionu do roku 2030. W celu wypracowania dokumentu trafnie definiującego cele działania Zarząd Województwa zachęca do podjęcia dyskusji nad przyszłością regionu.

Konsultacje społeczne prowadzone są od 25 września do 31 grudnia br. Szczegółowe informacje dotyczące prac nad Strategią dostępne są na stronie internetowej Województwa Małopolskiego.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Formularz zgłaszania uwag

Instrukcja obsługi formularza zgłaszania uwag

Klauzula RODO

Dodatkowo do końca roku prowadzona jest II tura naboru przedsięwzięć do Banku Projektów Ponadlokalnych. Zachęcamy do zgłaszania przedsięwzięć o jak najszerszym zasięgu oddziaływania i przynoszących korzyść jak największej liczbie Małopolan. Propozycje można zgłaszać za pomocą niniejszego formularza.


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12