GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Zgłoś się do projektu i zostań podopiecznym "Małopolskiego Tele-Anioła"!

Zgłoś się do projektu i zostań podopiecznym "Małopolskiego Tele-Anioła"!

3.12.2019
Zgłoś się do projektu i zostań podopiecznym "Małopolskiego Tele-Anioła"!

Wójt Gminy Dębno przypomina o możliwości dokonania zgłoszenia do programu „Małopolski Tele-Anioł”.  

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. i jest skierowany do osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności.

Głównym celem projektu jest poprawa życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne.

Wsparcie skierowane jest do niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Oferowane wsparcie:

  • Bezpłatna opaska bezpieczeństwa, która może uratować życie!
  • Kontakt z całodobowym CENTRUM TELEOPIEKI
  • Pomoc sąsiedzka i usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego

Minimalne warunki udziału (kryteria włączenia):

  • zamieszkanie i przebywanie na terenie województwa małopolskiego,
  • fakt bycia osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.).

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. 

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w podziale na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne i potrwa do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej oraz w biurze projektu:

Telefon: (12) 61 60 611

e-mail: teleopieka@umwm.malopolska.pl

Biuro czynne w godzinach: 8:00 - 15:00

Adres do korespondencji:

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

 

 

Zgłoś się do projektu i zostań podopiecznym "Małopolskiego Tele-Anioła"!

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12