GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Szkolenie dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szkolenie dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

27.11.2019
Szkolenie dla przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych z warunkami korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada br. (piątek) w budynku Urzędu Gminy Dębno parter (sala narad ) o godz. 15.00 – 16.30

Tematyka szkolenia:

  • zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wymagane dokumenty, opłaty za zezwolenia) – procedura ubiegania się o zezwolenie, ze zwróceniem uwagi na terminowość i kompletność składanych dokumentów, obowiązki przedsiębiorców w zakresie dokonywania opłat za zezwolenia oraz skutki naruszenia tych obowiązków.
  • zasady i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym – zasady i warunki sprzedaży alkoholu do których przestrzegania zobowiązani są przedsiębiorcy, przesłanki cofnięcia zezwoleń. Reklama alkoholu.
  • kontrole punktów sprzedaży alkoholu – prawa i obowiązki przedsiębiorcy.

Realizator szkolenia:

Anna Stolarczuk – wieloletni trener różnorodnych szkoleń, prelekcji i warsztatów w tym dla przedsiębiorców, przewodnicząca KRPA, pedagog resocjalizacyjny, asystent rodziny, sądowy kurator społeczny.

Uczestnicy otrzymają: 

  • materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców,
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12