GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Oferta szkolenia dla przedsiębiorców

Oferta szkolenia dla przedsiębiorców

7.11.2019
Oferta szkolenia dla przedsiębiorców

W związku z rozpoczęciem działalności Ekodoradców dla biznesu istnieje możliwość zorganizowania tematycznego szkolenia dla przedsiębiorców z terenu naszej gminy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w takim spotkaniu prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Urzędzie Gminy Dębno do dnia 15 listopada br.

Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: sekretariat@gminadebno.pl lub telefonicznie pod numerem: 14 631 85 60 oraz 14 631 85 75.

Spotkania z Przedsiębiorcami, mogą przybrać formę indywidualnych rozmów lub wykładów grupowych (w zależności od liczby zainteresowanych).

Podczas spotkania przedstawione zostaną w szczególności:

  • możliwe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w takich obszarach jak procesy produkcyjne (dotyczy również usług), obiekty produkcyjne/usługowe/magazynowe, instalacje przemysłowe itp.
  • informacje o możliwych do zastosowania źródłach OZE w kontekście oszczędności energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystania ciepła odpadowego.
  • możliwe źródła finansowania ze środków zewnętrznych zarówno inwestycji z zakresu ekoinnowacji, jak i OZE, czy też efektywności energetycznej.
  • rozwiązania zagadnień prawnych związanych z gospodarką odpadami, opłatami za środowisko itp.

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego, więc w miarę możliwości przekazane zostaną również inne kwestie, którymi będą zainteresowani przedsiębiorcy.

Oferta szkolenia dla przedsiębiorców

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12