GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

5.11.2019
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Wójt Gminy Dębno informuje, iż w okresie od 10 do 19 listopada 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020”.

Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania opinii lub uwag składanych na obowiązującym formularzu konsultacyjnym.

Opinie lub uwagi można zgłaszać w terminie do 19 listopada 2019 r. (włącznie) poprzez:

  1. przesłanie formularza drogą pocztową na adres Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240,
    32-852 Dębno, (decyduje data wpływu)
  2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: konsultacja@gminadebno.pl,
  3. złożenie formularza w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębno.

Załączniki do pobrania:

Informacja o konsultacjach

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020”.

Formularz konsultacyjny


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12